среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja sztachety Winylowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz kilku wypadków.

Budowa balustrady plastykowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne wypadki.

Ogrodzenie PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane miedzy dwoma przyległymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów blisko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę dokonania jego instalacji oraz planowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dodać oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz jeżeli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji sztachety PCV na plot i bramę sztachetowa zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak projektowane balustrady z plastiku na plot i bramę sztachetowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku kiedy projektowane ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i furtę sztachetowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zapoczątkowania prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий